Laboratorium badawcze w Kleczewie

ul. 50 Lecia Kopalni Konin 20C, 62-540 Kleczew

Laboratorium betonu w Kleczewie zajmuje się bieżącą kontrolą produkcji oraz działalnością badawczą.

Na wyposażeniu naszego laboratorium znajdują się między innymi maszyny wytrzymałościowe wzorcowane w pierwszej klasie dokładności, aparat do badania wodoszczelności niemieckiej firmy Ratio-Tec, automatyczna komora zamrażalnicza o zakresie temperatur od -20 do +20ºC  z rozmrażaniem wodą przepływającą w obiegu zamkniętym (sterowanie komputerowe + rejestracja ciągła pracy  komory), wanny wodne do przechowywania próbek  z cyfrowymi sterownikami temperatury a także wiele innych urządzeń i sprzętu pomocniczego niezbędnego do prac laboratoryjnych. Posiadamy aktualne świadectwa legalizacji i wzorcowania przyrządów i urządzeń laboratoryjnych, wystawione przez akredytowane laboratoria wzorcujące.

 

Badania wykonywane przez nasze laboratorium:

Kruszywa:

-oznaczenie składu ziarnowego

-oznaczenie zawartości pyłów mineralnych

-oznaczenie zawartości wody

Mieszanka betonowa:

-oznaczenie konsystencji

-oznaczenie zawartości powietrza

-oznaczenie gęstości

Beton stwardniały:

-normowe wykonanie i pielęgnacja próbek – kostki, walce, beleczki

-oznaczenie gęstości

-badanie wytrzymałości na ściskanie

-badanie wytrzymałości na zginanie

-badanie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu

-oznaczenie odporności na działanie mrozu do F200

-oznaczenie przepuszczalności wody przez beton do W12

-oznaczenie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem

-oznaczenie nasiąkliwości

-badanie wytrzymałości na ściskanie odwiertu rdzeniowego

 

Wyszkolona kadra oraz bogate wyposażenie laboratorium umożliwiają prowadzenie systematycznej kontroli produkcji w każdej Naszej wytwórni.


Wszystkie w/w badania dot. stwardniałego betonu wykonujemy również na próbach betonowych dostarczonych do laboratorium.

Kontakt do laboratorium:

Kierownik laboratorium:

mgr inż. Krzysztof Tomczak

tel: +48 726 280 003

laboratoriumbetonu@onet.pl

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj

Close